Uchwała nr 49/4/2020Senatu UMFCz dnia 22 września 2020w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych Panu dr hab. Jackowi Greszcie Działając na podstawie art. 27 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1789), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 roku poz. 261) oraz art. 179 ust 1 i 3 pkt 3 b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)

Uchwała nr 49/4/2020
Senatu UMFC
z dnia 22 września 2020


w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych Panu dr hab. Jackowi Greszcie

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1789), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 roku poz. 261) oraz art. 179 ust 1 i 3 pkt 3 b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)


Uchwała (768kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Klaudiusz Baran
Opublikował: Magdalena Nagler (15 października 2020, 12:14:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110