Uchwała nr 124/223/2015Senatu UMFCz dnia 23 listopada 2015w sprawie utworzenia kierunku Wokalistyka na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 3 października 2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (D. U. poz. 1370), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

Uchwała nr 124/223/2015
Senatu UMFC
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie utworzenia kierunku Wokalistyka na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 3 października 2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (D. U. poz. 1370), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:


§ 1.
Tworzy się kierunek Wokalistyka na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w  Białymstoku, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki oraz studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki.
 
§2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

                                                           prof.dr hab. Ryszard Zimak
                                                         
                                                                    R e k t o r
metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (15 kwietnia 2016, 11:37:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367