Uchwała nr 191/28/2016Senatu UMFCz dnia 29 listopada 2016w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Operowych – Stylistyka Opery Klasycznej i Romantycznej na Wydziale Wokalno - Aktorskim W związku z uchwałą Rady Wydziału Nr 5/24-02-2016, na podstawie art. 8 a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Regulaminu studiów podyplomowych i staży artystycznych w UMFC, Senat UMFC uchwala, co następuje:

Uchwała nr 191/28/2016
Senatu UMFC
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Operowych – Stylistyka Opery Klasycznej i Romantycznej na Wydziale Wokalno - Aktorskim

W związku z uchwałą Rady Wydziału Nr 5/24-02-2016, na podstawie art. 8 a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Regulaminu studiów podyplomowych i staży artystycznych w UMFC, Senat UMFC uchwala, co następuje:


§1.
Tworzy się na Wydziale Wokalno - Aktorskim Podyplomowe Studia Operowe – Stylistyka Opery Klasycznej i Romantycznej.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                               
                                                                                  prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                                                                               R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (30 listopada 2016, 15:49:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338