Uchwała nr 194/31/2016Senatu UMFCz dnia 20 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

Uchwała nr 194/31/2016
Senatu UMFC
z dnia 20 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:


§1.
Uchwala się korektę planu rzeczowo – finansowego na rok 2016, który wykazuje:
- po stronie przychodów z działalności operacyjnej              54.835 tys. zł.
- po stronie kosztów z działalności operacyjnej                      54.435 tys. zł.
- zysk netto 400 tys. zł.
- przeznacza się na wynagrodzenia wynikające z stosunku pracy
  kwotę   34.087 tys. zł.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
           
                                                                                  prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                                                                                R e k t o r


{z} (520kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (4 stycznia 2017, 09:11:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Nagler (4 stycznia 2017, 09:14:19)
Zmieniono: Dodano załącznik - uchwałę w formacie PDF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 325