Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Przeczytaj artykuł "Uchwała Rady Uczelni nr 11/2020" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.chopin.edu.pl Sun, 04 Jun 2023 07:13:03 +0200 <![CDATA[Uchwała Rady Uczelni nr 11/2020]]> w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o korekcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania finansowego za rok 2019

]]>
https://bip.chopin.edu.pl/artykul/uchwala-rady-uczelni-nr-11-2020 Wed, 20 Jul 2022 11:28:28 +0200