Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Przeczytaj artykuł "Władze" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.chopin.edu.pl Sun, 19 May 2024 23:09:24 +0200 <![CDATA[Władze]]> [start]
Rektor
prof. dr hab. Klaudiusz Baran
          
Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

Prorektor ds. zagranicznych
prof. dr hab. Paweł Gusnar

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Kanclerz
Paweł Sroczyński

Kwestor
Aneta Lipińska

[koniec]

]]>
https://bip.chopin.edu.pl/artykul/wladze Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0200