w toku

w toku

ZP-1/01/2021/272/W/MSW

Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach dostosowania części frontowej gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych [...]

ZP-24/12/2020/272/W/MSW

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych [...]

ZP-14/08/2020/272/W/MSW

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych. [...]

ZP-13/08/2020/272/W/MSW

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych – [...]

ZP-10/07/2020/272/W/MSW

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych. [...]

ZP-11/06/2020/272/W/MSW

Przebudowa (modernizacja) i dostosowanie do obowiązujących przepisów patia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach realizacji projektu „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku [...]

Wykonanie instalacji odgromowej zewnętrznej dla Gmachu Głównego UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie Znak sprawy: ZP-15/11/2019/272/W/PS

Wykonanie instalacji odgromowej zewnętrznej dla Gmachu GłównegoUNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w WarszawieZnak sprawy: ZP-15/11/2019/272/W/PS [...]

ZP-3/02/2019/272/B/MSW

Roboty budowlane w zakresie głębokiej termomodernizacji budynku dydaktycznego "A" Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 - Dokończenie zadania [...]

ZP-1/01/2019/272/W/MSW

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych. [...]

ZP-31/10/2018/272/W/MSW

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie - III etap- wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy osobowej wraz z robotami [...]

ZP-30/10/2018/272/W/MSW

Budowa klatki schodowej w ramach dostosowania budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Przetarg na Wykonawcę robót budowlanych [...]

ZP-26/10/2018/272/W/MSW

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – etap I (drugie postępowanie) [...]

ZP-25/10/2018/272/W/MSW

MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2. Etap 2 robót budowlanych Przetarg na Generalnego wykonawcę robót [...]

ZP-24/09/2018/272/W/TL

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” - III etap - wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy osobowej wraz z [...]

Znak sprawy: ZP-21/08/2018/272/W/TL

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” – etap I [...]

ZP-18/06/2018/272/W/TL

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – drugie postępowanie Znak sprawy: ZP-18/06/2018/272/W/TL [...]

ZP-17/06/2018/272/W/TL

MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA  W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2. Etap 1 robót budowlanych - Przetarg na Generalnego [...]

ZP-10/04/2018/272/W/TL

Przetarg nieograniczony na Przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.Znak sprawy: ZP-10/04/2018/272/W/TL [...]

ZP-09/04/2018/272/W/TL

Przetarg nieograniczony na MODERNIZACJĘ I NOWĄ ARANŻACJĘ TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA  W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2  (w tym część prac w systemie [...]

ZP-5/03/2018/272/W/PS

Wykonanie robót malarskich w w gmachu głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie [...]

ZP-12/10/2017/272/B/TL

Zaprojektowanie i montaż (wykonanie) dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym A Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5 [...]

ZP-9/06/2017/272/W/TL

MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA  W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 - Rozbiórki, demontaże i podstawowe roboty budowlane [...]

Znak sprawy: ZP-7/05/2017/272/W/TL

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokoi studenckich w części budynku Nowej Dziekanki Znak sprawy: ZP-7/05/2017/272/W/TL [...]

ZP-5/05/2017/272/W/TL

MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA  W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 Rozbiórki, demontaże i podstawowe roboty budowlane [...]

ZP-6/05/2017/272/B/TL

Roboty budowlane w zakresie głębokiej termomodernizacji budynku dydaktycznego „A” Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5Znak sprawy: ZP-6/05/2017/272/B/T [...]

ZP-30/09/2016/272/W/TL

BUDOWA ZESPOŁÓW WENTYLACYJNYCH DLA TRZECH SAL WIDOWISKOWYCH zgodnie z projektem  modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

ZP-29/09/2016/272/W/TL

Etap I modernizacji holu głównego i przyziemia w budynku dydaktycznym A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zlokalizowanego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 Znak sprawy: ZP-29/09/2016/272/W/TL [...]

ZP-27/09/2016/272/W/TL

BUDOWA ZESPOŁÓW WENTYLACYJNYCH DLA TRZECH SAL WIDOWISKOWYCH zgodnie z projektem modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

ZP-26/08/2016/272/W/TL

Roboty budowlane w zakresie naprawy stropu nad piwnicą w Oficynie zespołu budynków DS. Dziekanka w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania sali koncertowej – drugie postępowanie, znak [...]

ZP-22/07/2016/272/W/TL

Roboty budowlane w zakresie naprawy stropu nad piwnicą w Oficynie zespołu budynków DS. Dziekanka w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania sali koncertowej Znak sprawy: [...]

Znak sprawy ZP-19/06/2016/272/W/TL

Przetarg nieograniczony na Modernizację szkieletowej sieci zasilania, budowę sieci technologicznej i przebudowę sufitów podwieszanych z dostosowaniem do wymogów p.poż. w budynku UMFC w Warszawie [...]

Znak sprawy ZP-12/05/2016/272/B/TL

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, znak sprawy ZP-12/05/2016/272/B/TL [...]

ZP-10/04/2016/272/W/TL

Zaprojektowanie i wykonanie dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym A Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5, znak sprawy: ZP-10/04/2016/272/W/TL [...]

Znak sprawy ZP-9/04/2016/272/W/TL

Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu modernizacji i nowej aranżacji toalet na poziomie -1 w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

Znak sprawy: ZP-4/03/2016/272/W/TL

Znak sprawy: ZP-4/03/2016/272/W/TLWykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczenia po kuchni na trzy sale ćwiczeniowe w istniejącym budynku UMFC w Warszawie [...]

metryczka