Znak sprawy: ZP-3/05/2015/272/W/TL

Nazwa zamó­wie­nia: Wymiana drzwi w ramach wydzie­le­nia strefy p.poż. w budynku UMFC w Warszawie przy ul. Okólnik 2 — Sala Koncertowa z opra­co­wa­niem doku­men­ta­cji w sys­te­mie pro­jek­tuj i buduj

Ogłoszenie (126kB) pdf
SIWZ wraz z załącz­ni­kami (481kB) zip
Dodatkowy materiał informacyjny część 1 (8192kB) rar
Dodatkowy materiał informacyjny część 2 (8192kB) rar
Dodatkowy materiał informacyjny część 3 (5468kB) rar
Zawiadomienie o unie­waż­nie­niu postę­po­wa­nia z dnia 26 maja 2015 r. (990kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Leszkowicz (7 maja 2015)
Opublikował: Andrzej Boszczak (8 września 2015, 12:06:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2120