Uchwała nr 55/90/2017Senatu UMFCz dnia 14 września 2017w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów podyplomowychNa podstawie art. 167 ust. 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.jedn. Dz. U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 279) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Uchwała nr 55/90/2017
Senatu UMFC
z dnia 14 września 2017


w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów podyplomowych

Na podstawie art. 167 ust. 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.jedn. Dz. U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 279) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji


{uchwała} (377kB) pdf
{załącznik} (3119kB) jpg

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (6 października 2017, 14:59:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413