W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-16 10:28:46.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Akces Lab Mateusz Ciborowski

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Duszyńska. Kontakt: dostepnosc@chopin.edu.pl, tel. +48 730 709 656. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest Aleksandra Duszyńska, dostepnosc@chopin.edu.pl, tel.+48 730 709 656.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa, ul. Okólnik 2

Wejście główne zapewnia dostęp do budynku dla wszystkich użytkowników, niezależnie od stopnia ich sprawności. W tej strefie wejściowej znajduje się pochylnia zewnętrzna.
W budynku zainstalowano pętle indukcyjne w recepcji, księgarni / Chopin University Press, Sali Koncertowej oraz Sali Audytoryjno – Kinowej im. K. Szymanowskiego.
Budynek jest wyposażony w 2 dźwigi osobowe przeznaczone do przewozu osób z niepełnosprawnością, co umożliwia komunikację pionową w budynku. Jeden z dźwigów operuje pomiędzy kondygnacjami -1 a 2, drugi pomiędzy kondygnacjami -2 a -1.
Na parterze budynku, w pobliżu Sali Koncertowej, znajduje się toaleta dostępna.
Przy budynku, w pobliżu wejścia głównego na ul. Okólnik, wyznaczono stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek jest wyposażony w 20 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint.
Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (w budynku zapewniono cztery wózki / krzesła ewakuacyjne: na klatkach schodowych bocznych oraz na poziomie -2 przy studiach nagrań).
W budynku istnieje możliwość rozłożenia roller-rampy , która umożliwia dostanie się osobom poruszających się na wózkach m.in. do Sali Senatu lub Klubu Gama. Potrzebę prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem pod adresem: dostepnosc@chopin.edu.pl.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

 
2. Dom Studencki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina „Dziekanka”, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60; ul. Bednarska 29

Brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach –budynek nie jest wyposażony w podnośniki zewnętrzne, pochylnie.
W recepcji budynku zainstalowano pętlę indukcyjną.
Przy wejściu do budynku zainstalowano znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint.
Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani podnośnik wewnętrzny, co uniemożliwia komunikację pionową w budynku.
W ramach jednej kondygnacji pojawiają się zmiany poziomów / pojedyncze stopnie, które uniemożliwiają poruszanie się w budynku osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy budynku nie wyznaczono stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku, w pokojach nr 124 / 127 / 128 znajdują się toalety oraz natryski dostępne, do prywatnego użytku studentów.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

 

3. Budynek Dydaktyczny „A” Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5
Wejście główne nie zapewnia dostępności – wejście dostępne zostało wyznaczone na poziomie -1 z boku budynku. W tej strefie wejściowej znajduje się pochylnia zewnętrzna.
W  budynku zainstalowano pętle indukcyjne: w recepcji oraz w Sali Koncertowej.
Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy, obsługujący wszystkie kondygnacje.
Przy budynku, w pobliżu wejścia głównego, wyznaczono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (wózek / krzesło ewakuacyjne).
W budynku na poziomie -1 znajdują się dwie toalety dostępne: damska i męska.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

 4. Budynek Dydaktyczny „B” Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5
Wejście główne nie zapewnia dostępności budynku – wejście dostępne zostało wyznaczone na poziomie -1, z boku budynku. W tej strefie wejścia, za drzwiami znajduje się dźwig osobowy.
W recepcji budynku zainstalowano pętlę indukcyjną.
Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy, obsługujący wszystkie kondygnacje.
Przy budynku wyznaczono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (wózek / krzesło ewakuacyjne).
W budynku, na parterze obok recepcji, znajduje się toaleta dostępna.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

 
5. Dom Studencki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5

Brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach –budynek nie jest wyposażony w podnośniki zewnętrzne oraz pochylnię. Wejście do Domu Studenckiego jest możliwe, z łącznika prowadzącego do budynku Dydaktycznego B.
Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani podnośnik wewnętrzny, co uniemożliwia komunikację pionową w budynku.
W ramach jednej kondygnacji pojawiają się zmiany poziomów / pojedyncze stopnie, które uniemożliwiają poruszanie się w budynku osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy budynku nie wyznaczono stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

Odpowiedzialny za treść: Mateusz Ciborowski
Opublikował w BIP: Aleksandra Aleksandra
Data opublikowania: 09.10.2023 12:19
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Aleksandra
Data ostatniej aktualizacji: 09.10.2023 12:22
Liczba wyświetleń: 1175