Uchwała nr 57/167/2018Senatu UMFCz dnia 11 grudnia 2018w sprawie zmian w uchwale nr 22/132/2018 w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Uchwała nr 57/167/2018
Senatu UMFC
z dnia 11 grudnia 2018


w sprawie zmian w uchwale nr 22/132/2018 w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,


uchwała (583kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Klaudiusz Baran
Opublikował: Magdalena Nagler (12 grudnia 2018, 14:49:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564