Uchwała nr 82/254/2019Senatu UMFCz dnia 10 grudnia 2019w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, na studiach pierwszego stopnia, w specjalności prowadzenie zespołów muzycznych, studia stacjonarne, na Wydziale Dyrygentury, Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 268 ust. 2 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Uchwała nr 82/254/2019
Senatu UMFC
z dnia 10 grudnia 2019


w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, na studiach pierwszego stopnia, w specjalności prowadzenie zespołów muzycznych, studia stacjonarne, na Wydziale Dyrygentury, Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 268 ust. 2 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)


Uchwała (452kB) pdf
Program studiów Edukacja artystyczne, I st, prowadzenie zespołów muzycznych, korekta (464kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Klaudiusz Baran
Opublikował: Magdalena Nagler (10 stycznia 2020, 10:08:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208