Uchwała nr 27/284/2020Senatu UMFCz dnia 8 maja 2020w sprawie zmian w uchwale nr 28/200/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 Na podstawie art. 70 ust. 1 oraz w zw. z art. 433 a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm) oraz w związku z § 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) a także zgodnie z rekomendacjami wydanymi w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 27/284/2020
Senatu UMFC
z dnia 8 maja 2020


w sprawie zmian w uchwale nr 28/200/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 oraz w zw. z art. 433 a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm) oraz w związku z § 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) a także zgodnie z rekomendacjami wydanymi w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Uchwała (481kB) pdf
Załącznik do uchwały - zmieniona uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2020/2021 (584kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Klaudiusz Baran
Opublikował: Magdalena Nagler (27 maja 2020, 12:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171