Uchwała nr 57/12/2020Senatu UMFCz dnia 27 października 2020w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie obligacjami skarbowymi przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Działając na podstawie § 51 Statutu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (tekst jednolity ogłoszony w Komunikacie Rektora UMFC nr 02/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku z późn. zm.) w związku z art. 310 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)

Uchwała nr 57/12/2020
Senatu UMFC
z dnia 27 października 2020


w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie obligacjami skarbowymi przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Działając na podstawie § 51 Statutu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (tekst jednolity ogłoszony w Komunikacie Rektora UMFC nr 02/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku z późn. zm.) w związku z art. 310 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)


Uchwała (130kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Klaudiusz Baran
Opublikował: Magdalena Nagler (29 października 2020, 14:57:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144