Uchwała nr 128/227/2015Senatu UMFCz dnia 23 listopada 2015w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy z Miastem Stołecznym Warszawy o wzajemnym użyczeniu gruntów Na podstawie §37 ust. 1 pkt 5 Statutu UMFC z dn. 29 czerwca 2015 r. w związku z uchwałami Senatu UMFC z dnia 30.09.2009 r. i z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie użyczenia Miastu Stołecznemu Warszawa gruntu będącego własnością UMFC, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 128/227/2015
Senatu UMFC
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy z Miastem Stołecznym Warszawy o wzajemnym użyczeniu gruntów

Na podstawie §37 ust. 1 pkt 5 Statutu UMFC z dn. 29 czerwca 2015 r. w związku z uchwałami Senatu UMFC z dnia 30.09.2009 r. i z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie użyczenia Miastu Stołecznemu Warszawa gruntu będącego własnością UMFC, uchwala się, co następuje:


§1.
Senat wyraża zgodę na ponowne zawarcie umowy dotyczącej wzajemnego użyczenia gruntów, o których mowa w uchwale Senatu z 30.09.2009 r. na dotychczasowych warunkach.

§2.
Upoważnia się Rektora UMFC prof. Ryszarda Zimaka oraz Kanclerz UMFC mgr Magdalenę Giedrojć–Juraha do zawarcia w imieniu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina stosownych umów i porozumień.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
 
 
                                                                      prof. dr hab. Ryszard Zimak
                                                                                  R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (14 kwietnia 2016, 15:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433