Uchwała nr 127/226/2015Senatu UMFCz dnia 23 listopada 2015w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), oraz §37 ust. 1 pkt 5 Statutu UMFC (z dn. 25.06.2013 r. z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

Uchwała nr 127/226/2015
Senatu UMFC
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), oraz §37 ust. 1 pkt 5 Statutu UMFC (z dn. 25.06.2013 r. z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:


§1.
Uchwala się korektę planu rzeczowo – finansowego na rok 2015, który wykazuje:
- po stronie przychodów z działalności operacyjnej 55.259,7 tys. zł.
- po stronie kosztów z działalności operacyjnej 54.859,7 tys. zł.
- zysk netto 400 tys. zł.                                                                                   
- przeznacza się na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
  kwotę 32.025,9 tys. zł.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
           
 
                                                                                             
 
                                                                                  prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak
                                                                                                      R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (14 kwietnia 2016, 15:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395