Uchwała nr 126/225/2015Senatu UMFCz dnia 23 listopada 2015w sprawie zatwierdzenia opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Wokalistyka na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), Senat UMFC uchwala, co następuje:

Uchwała nr 126/225/2015
Senatu UMFC
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie zatwierdzenia opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Wokalistyka na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), Senat UMFC uchwala, co następuje:


§1.
Zatwierdza się opisy efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Wokalistyka na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku.
 
§2.
Opisy efektów kształcenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia.
 
 

  

                                                           prof. dr hab. Ryszard Zimak
                                                          
                                                                     R e k t o r

Załącznik (481kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (15 kwietnia 2016, 11:12:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274