Uchwała nr 123/222/2015Senatu UMFCz dnia 23 listopada 2015w sprawie zatwierdzenia opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Taniec w specjalności pedagogika baletowa Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), Senat UMFC uchwala, co następuje:

Uchwała nr 123/222/2015
Senatu UMFC
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie zatwierdzenia opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Taniec w specjalności pedagogika baletowa

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), Senat UMFC uchwala, co następuje:


§1.
Zatwierdza się opisy efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Taniec w specjalności pedagogika baletowa.
 
§2.
Opisy efektów kształcenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
 
                                                           prof. dr hab. Ryszard Zimak
                                                          
                                                                   R e k t o r


Załącznik (383kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (15 kwietnia 2016, 11:39:38)

Ostatnia zmiana: Magdalena Nagler (15 kwietnia 2016, 11:42:25)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378