Uchwała nr 121/220/2015Senatu UMFCz dnia 23 listopada 2015w sprawie zmiany uchwały nr 93/192/2015Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami) Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

Uchwała nr 121/220/2015
Senatu UMFC
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie zmiany uchwały nr 93/192/2015

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami) Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:


§ 1.
W § 1 dodaje się zapis: Kierunek: taniec - 13 miejsc, w tym 2 osoby, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
 
§2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                           prof. dr hab. Ryszard Zimak
                                                          
                                                                     R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler§ 1. W § 1 dodaje się zapis: Kierunek: taniec - 13 miejsc, w tym 2 osoby, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. §2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. prof.
Opublikował: Magdalena Nagler (15 kwietnia 2016, 11:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374