Uchwała nr 115/214/2015Senatu UMFCz dnia 28 września 2015w sprawie korekty opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Instrumentalistyka w specjalności gra na organach Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), Senat UMFC uchwala, co następuje:

Uchwała nr 115/214/2015
Senatu UMFC
z dnia 28 września 2015


w sprawie korekty opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Instrumentalistyka w specjalności gra na organach

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), Senat UMFC uchwala, co następuje:


§1.
Koryguje się opisy efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku Instrumentalistyka w specjalności gra na organach.
 
§2.
Skorygowane opisy efektów kształcenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.   
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia, z mocą obowiązującą od 1 październi­ka 2015 roku.
 
 
                                                                                                         
                       
                                                           prof. dr hab. Ryszard Zimak
                                                                     R e k t o r


Załącznik (481kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (15 kwietnia 2016, 13:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377