Uchwała nr 182/19/2016Senatu UMFCz dnia 19 września 2016w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu Zakładu Kameralistyki Na podstawie §16 pkt 2 Statutu UMFC z dn. 07.03.2016 r., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 182/19/2016
Senatu UMFC
z dnia 19 września 2016


w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu Zakładu Kameralistyki

Na podstawie §16 pkt 2 Statutu UMFC z dn. 07.03.2016 r., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, uchwala się, co następuje:


§1.
Wydaje się pozytywną opinię w sprawie rozwiązania Zakładu Kameralistyki na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym.
 
 §2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                           prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                                                         R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (21 września 2016, 16:52:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337