Uchwała nr 183/20/2016Senatu UMFCz dnia 19 września 2016w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu Zakładu Psychologii Muzyki Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) §16 pkt 1 Statutu UMFC z dn. 07.03.2016 r., uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 183/20/2016
Senatu UMFC
z dnia 19 września 2016


w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu Zakładu Psychologii Muzyki

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) §16 pkt 1 Statutu UMFC z dn. 07.03.2016 r., uchwala się, co następuje:


§1.
Wydaje się pozytywną opinię w sprawie rozwiązania Zakładu Psychologii Muzyki.  
 
 §2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                           prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                                                          R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (23 września 2016, 10:20:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339