Uchwała nr 184/21/2016Senatu UMFCz dnia 18 października 2016w sprawie zmian w Statucie UMFCNa podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala się następujące zmiany w Statucie Uczelni:

Uchwała nr 184/21/2016
Senatu UMFC
z dnia 18 października 2016


w sprawie zmian w Statucie UMFC

Na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala się następujące zmiany w Statucie Uczelni:


§ 1.
  W § 27 Statutu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Rektor powołuje Radę Naukową, która opiniuje działalność naukową oraz wydawniczą Uniwersytetu. Zadania i zasady działania Rady Naukowej określa jej regulamin nadany przez Rektora.”
 
§2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                           prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                                          
                                                                         R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (27 października 2016, 12:29:07)

Ostatnia zmiana: Magdalena Nagler (27 października 2016, 12:34:03)
Zmieniono: dodano słowa "w sprawie"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 361