Uchwała nr 185/22/2016Senatu UMFCz dnia 18 października 2016w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 Na podstawie §64 p. 1-4 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dnia 29.06.2015 r. ze zm.), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

Uchwała nr 185/22/2016
Senatu UMFC
z dnia 18 października 2016


w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020

Na podstawie §64 p. 1-4 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dnia 29.06.2015 r. ze zm.), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:


§1.
Dokonuje się wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 w osobach:
 
1.      prof. dr hab. Andrzej Lupa
2.      prof. dr hab. Krzysztof Bąkowski
3.      dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC
4.      ad. dr hab. Mariusz Ciołko
5.      ad. dr Rafał Grząka
6.      stud. Michał Przygoński
7.      stud. Katarzyna Stasiewicz
 
§2.
Przewodniczenie komisji powierza się prof. dr hab. Andrzejowi Lupie, a zastępstwo przewodniczącego dr hab. Marcinowi Łukaszewskiemu, prof. UMFC.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                              prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                                                                                               Rektor

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (27 października 2016, 12:30:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344