Uchwała nr 186/23/2016Senatu UMFCz dnia 8 listopada 2016w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami) Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

Uchwała nr 186/23/2016
Senatu UMFC
z dnia 8 listopada 2016


w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami) Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:


§ 1.
Określa się liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017:  
Kierunek: dyrygentura - 17 miejsc,
Kierunek: kompozycja i teoria muzyki – 45 miejsc,
Kierunek: instrumentalistyka - 500 miejsc,     
Kierunek: wokalistyka – 99 miejsc,
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – 137 miejsc,
Kierunek: muzyka kościelna - 22 miejsca,
Kierunek: taniec - 29 miejsc,
Kierunek: reżyseria dźwięku - 60 miejsc.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                             
           
                                                           prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                                          
                                                                                               
                                                                           R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (8 listopada 2016, 14:34:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356