Uchwała nr 187/24/2016Senatu UMFCz dnia 29 listopada 2016w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Szábolcsowi Esztényi’emu Na podstawie § 11 p. 4 i 5 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dn. 29.06.2015 r. z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, uchwala, co następuje:

Uchwała nr 187/24/2016
Senatu UMFC
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Szábolcsowi Esztényi’emu

Na podstawie § 11 p. 4 i 5 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dn. 29.06.2015 r. z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, uchwala, co następuje:§ 1.
Wszczyna się postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi dr hab. Szábolcsowi Esztényi’emu.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
                            prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                          R e k t o r

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (30 listopada 2016, 13:23:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284