Uchwała nr 192/29/2016Senatu UMFCz dnia 29 listopada 2016w sprawie zmian w Ramowym regulaminie instytutów, katedr, zakładów i studiów Na podstawie § 21 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dnia 29.06.2015 r. ze zm.), Senat UMFC uchwala następujące zmiany w Ramowym regulaminie instytutów, katedr, zakładów i studiów:

Uchwała nr 192/29/2016
Senatu UMFC
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie zmian w Ramowym regulaminie instytutów, katedr, zakładów i studiów

Na podstawie § 21 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dnia 29.06.2015 r. ze zm.), Senat UMFC uchwala następujące zmiany w Ramowym regulaminie instytutów, katedr, zakładów i studiów:


§1.
1.      W § 1 dodaje się słowa „inne jednostki”.
2.      W § 3 pkt 3 dodaje się słowa „i/lub pracowni”.
3.      W § 5 ust. 5.2 skreśla się pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4.      W § 5 tytuł ust. 5.2 „Zasady finansowe” otrzymuje brzmienie „Finanse”.
5.      W § 5 zmienia się numerację ust. 5.2 na § 6.
6.      Skreśla się podtytuł ust. „5.1 Zasady organizacyjne”.
 
§2.
Tekst Regulaminu, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                        
                                                                                   prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                                                                                                 R e k t o r


{z} (206kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (30 listopada 2016, 15:54:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373