Uchwała nr 196/33/2016Senatu UMFCz dnia 20 grudnia 2016w sprawie zmian w Załączniku nr 6 do Statutu UMFC Na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala się następujące zmiany w Statucie Uczelni:

Uchwała nr 196/33/2016
Senatu UMFC
z dnia 20 grudnia 2016


w sprawie zmian w Załączniku nr 6 do Statutu UMFC

Na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala się następujące zmiany w Statucie Uczelni:


§ 1.
 
Dokonuje się zmiany treści Załącznika nr 6 - Jednostki organizacyjne, naukowo badawcze i artystyczne, polegającej na aktualizacji wykazu i nazw jednostek, w szczególności poprzez:
-        zmianę nazwy Katedry Nauk Humanistycznych na Międzywydziałowe Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych,
-        przekształcenie Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki w Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki,
-        wykreślenie Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu,
-        przekształcenie Zakładu Dyrygentury Chóralnej w Katedrę Chóralistyki i Edukacji Artystycznej
-        zmianę nazwy Zakładu Instrumentów Smyczkowych na Zakład Pedagogiki Instrumentów Smyczkowych,
 
-        zmianę nazwy Zakładu Instrumentów Dętych, Akordeonu, Perkusji i Gitary na Zakład Pedagogiki Instrumentów Dętych,
-        zmianę nazwy Zakładu Fortepianu, Klawesynu i Organów na Zakład Pedagogiki Fortepianu, Klawesynu i Organów,
-        zmianę nazwy Zakładu Wokalistyki na Zakład Pedagogiki Wokalnej,
-        wykreślenie Zakładu Kameralistyki,
-        wykreślenie Zakładu Edukacji Artystycznej,
-        wykreślenie Zakładu Psychologii Muzyki.
 
§2.
Zaktualizowany Załącznik nr 6, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                           prof. dr hab. Klaudiusz Baran     
                                                                        R e k t o r


{z} (579kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nagler
Opublikował: Magdalena Nagler (4 stycznia 2017, 10:07:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349