Zarządzenie nr 15/2014Rektora UMFCz dnia 22 września 2014w sprawie dodat­ko­wego zatrud­nie­nia nauczy­cieli aka­de­mic­kich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach sto­sunku pracy u pra­co­dawcy pro­wa­dzą­cego dzia­łal­ność dydak­tyczną lub naukowo-badawczą

Zarządzenie nr 15/2014
Rektora UMFC
z dnia 22 września 2014


w sprawie dodat­ko­wego zatrud­nie­nia nauczy­cieli aka­de­mic­kich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach sto­sunku pracy u pra­co­dawcy pro­wa­dzą­cego dzia­łal­ność dydak­tyczną lub naukowo-badawczą

Zarządzenie nr 15/2014 w spra­wie dodat­ko­wego zatrud­nie­nia nauczy­cieli aka­de­mic­kich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach sto­sunku pracy u pra­co­dawcy pro­wa­dzą­cego dzia­łal­ność dydak­tyczną lub naukowo-ba (382kB) pdf

Wniosek (54kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Nagler (2 lipca 2015, 13:03:27)

Ostatnia zmiana: Izabela Siwek (2 lipca 2015, 15:15:20)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 263