w toku

w toku

ZP-5/04/2021/272/W/MSW

Ochrona osób i mienia w obiekcie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

ZP-2/02/2021/272/W/MSW

Ochrona osób i mienia w obiekcie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

ZP-23/12/2020/272/W/MSW

Dostawa fortepianu koncertowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-21/12/2020/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-22/12/2020/272/W/MSW

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości UMFC na terenie Warszawy [...]

ZP-20/12/2020/272/W/MSW

Dostawa instrumentów dętych [...]

ZP-19/12/2020/272/W/MSW

Dostawa instrumentów muzycznych z podziałem na dwa zadania [...]

ZP-18/12/2020/272/W/MSW

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości UMFC na terenie Warszawy [...]

ZP-17/12/2020/272/W/MSW

Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-15/09/2020/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku folderu koncertowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na sezon 2020/2021 [...]

ZP-12/07/2020/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-7/06/2020/272/W/MSW

Dostawa i instalacja wyposażenia technicznego Sali Operowej im. Stanisława Moniuszki – etap 2 z podziałem na dwa zadania w ramach realizacji projektu MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W [...]

ZP-9/05/2020/272/W/MSW

Dostawa i instalacja oświetlenia technologicznego dla trzech sal kameralnych – etap 2 w ramach realizacji projektu MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO [...]

ZP-8/05/2020/272/W/MSW

Dostawa i instalacja wyposażenia technicznego Sali koncertowej w urządzenia i akcesoria do streamingu w ramach realizacji projektów: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego [...]

ZP-6/04/2020/272/W/MSW

Dostawa i instalacja oświetlenia technologicznego dla trzech sal kameralnych - etap 2w ramach realizacji projektu Modernizacja i Nowa Aranżacja Trzech Kameralnych Sal Widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka [...]

ZP-5/03/2020/272/W/MSW

Dostawa energii elektrycznej czynnej do obiektów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

ZP-1/01/2020/272/W/MSW

Dostawa wyposażenia technicznego Sali Koncertowej - zestaw do rejestracji i edycji wideo - Etap 1 [...]

ZP-4/01/2020/272/W/MSW

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach grupy przedmiotów Muzyka Elektroniczna, Filmowa i Teatralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z podziałem na dwa zadania [...]

ZP-2/01/2020/272/W/MSW

Dostawa i instalacja uzupełniającego oświetlenia technologicznego Sali Koncertowej UMFC [...]

ZP-3/01/2020/272/W/MSW

Przygotowanie projektu oraz wdrożenie strony internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz strony Biura Karier [...]

ZP-17/12/2019/272/W/MSW

Dostawa imiennych kart sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-16/12/2019/272/W/MSW

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne(prowadzone zgodnie z art 138g ust 1 w związku z art. 138o ust 1-4 ustawy PZP)Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych MBA dla 3 pracowników kadry zarządzającej Uniwersytetu [...]

ZP-11/09/2019/272/W/MSW

Usługa prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Centrum Przedsiębiorczości Muzycznej współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwó [...]

ZP-10/09/2019/272/W/MSW

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem systemowym [...]

ZP-7/08/2019/272/W/MSW

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem systemowym [...]

ZP-8/08/2019/272/W/MSW

Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2Dostawa i instalacja wyposażenia technicznego Sali Kameralnej im. H. [...]

ZP-6/07/2019/272/W/MSW

MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 Dostawa i instalacja wyposażenia technicznego Sali Kameralnej im. H. [...]

ZP-5/06/2019/272/W/MSW

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH [...]

ZP-4/04/2019/272/W/MSW

Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2Dostawa i instalacja wyposażenia technicznego Sali Kameralnej im. H. Melcera [...]

ZP-2/01/2019/272/W/PS

Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-32/12/2018/272/W/MSW

Dostawa imiennych kart sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-28/10/2018/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-29/10/2018/272/W/MSW

Projekt rewitalizacji instrumentarium organowego UMFC część I (2018) - postępowanie powtórne - [...]

ZP-27/10/2018/272/W/MSW

PROJEKT REWITALIZACJI INSTRUMENTARIUM ORGANOWEGO UMFC część I (2018) [...]

ZP-23/08/2018/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku folderu koncertowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na sezon 2018/2019 [...]

ZP-20/08/2018/272/W/TL

Projekt Rewitalizacji Instrumentarium Organowego w UMFC część I (2018) [...]

ZP-22/08/2018/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

Znak sprawy: ZP-19/08/2018/272/W/TL

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH [...]

ZP-15/06/2018/272/W/TL

Wykonanie wielobranżowych usług projektowych dla dostosowania części budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie podstrefy pożarowej oraz budowę klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego  [...]

ZP-14/05/2018/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-06/05/2018/272/W/TL

Przetarg nieograniczony na:Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ [...]

ZP-12/05/2018/272/W/MSW

Dostawa energii elektrycznej czynnej do obiektów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-13/05/2018/272/W/TL

Wykonanie wielobranżowych usług projektowych dla dostosowania części budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie podstrefy pożarowej oraz budowę klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego  [...]

ZP-8/03/2018/272/W/PS

Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównego oraz Domu Studenckiego Dziekanka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z utrzymaniem czystości na terenie przyległym [...]

ZP-11/03/2018/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

Znak sprawy: ZP-04/02/2018/272/W/TL

Świadczenie kompleksowej usługi doradztwa finansowego, w tym sporządzanie i rozliczanie wniosków o zaliczkę, sporządzanie wniosków o płatność oraz raportów i sprawozdań z realizacji projektu Przebudowy i modernizacji [...]

Znak sprawy: ZP-03/02/2018/272/W/TL

Świadczenie kompleksowej usługi doradztwa finansowego, w tym sporządzanie i rozliczanie wniosków o zaliczkę, sporządzanie wniosków o płatność oraz raportów i sprawozdań z realizacji projektu modernizacji i nowej aranżacji trzech [...]

Znak sprawy: ZP-02/02/2018/272/W/TL

Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac polegających na Przebudowie i modernizacji pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku [...]

Znak sprawy: ZP-01/02/2018/272/W/TL

Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W [...]

ZP-17/12/2017/272/W/MSW

Dostawa imiennych kart sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

Znak sprawy: ZP-14/12/2017/272/W/TL

Dostawa sprzętu w ramach modernizacji sieci LAN Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Znak sprawy: ZP-14/12/2017/272/W/TL [...]

Znak sprawy: ZP-16/12/2017/272/W/TL

Świadczenie kompleksowej usługi doradztwa finansowego, w tym sporządzanie i rozliczanie wniosków o zaliczkę, sporządzanie wniosków o płatność oraz raportów i sprawozdań z realizacji projektu modernizacji i nowej aranżacji trzech [...]

ZP-13/11/2017/272/W/TL

Dostawa sprzętu studyjnego dla potrzeb Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-15/11/2017/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-11/09/2017/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku folderu koncertowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na sezon 2017/2018 [...]

ZP-10/08/2017/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku folderu koncertowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na sezon 2017/2018 [...]

ZP-8/06/2017/272/W/MSW

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-3/03/2017/272/W/MSW

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

Znak sprawy: ZP-1/01/2017/272/W/MSW

Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

Znak sprawy: ZP-36/12/2016/272/W/MSW

Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównegoUniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

Znak sprawy: ZP-35/12/2016/272/W/MSW

Usługi ochroniarskie obiektów uczelni w Warszawie [...]

Znak sprawy: ZP-34/12/2016/272/W/MSW

Dostawa imiennych kart sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

Znak sprawy: ZP-33/11/2016/272/W/MSW

Modernizacja organów wbudowanych w wystrój ścian Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina w gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie - etap 1postępowanie powtórne [...]

Znak sprawy: ZP-32/10/2016/272/W/MSW

Druk wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

Znak sprawy: ZP-31/09/2016/272/W/MSW

Modernizacja organów wbudowanych w wystrój ścian Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina w gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie -etap I [...]

Znak sprawy: ZP-28/09/2016/272/W/MSW

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

ZP-25/08/2016/272/W/MSW

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

Znak sprawy: ZP-24/08/2016/272/W/MSW

Druk folderu koncertowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na sezon 2016/2017 [...]

Znak sprawy: ZP-23/08/2016/272/W/MSW

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [...]

ZP-21/07/2016/272/W/TL

Dostawa i zamontowanie urządzeń  oraz wykonanie czynności związanych z montażem sieci WIFI w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 2, znak sprawy ZP-21/07/2016/272/W/TL [...]

ZP-6/06/2016/272/W/MSW

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

ZP-15/06/2016/272/W/TL

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej dla inwestycji modernizacji holu głównego i przyziemia oraz adaptacji pomieszczenia po składzie opału na cele dydaktyczne w budynku [...]

ZP-16/06/2016/272/W/MSW

Remont dwóch fortepianów na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku - postępowanie powtórne [...]

ZP-7/04/2016/272/W/MSW

Zakup wraz z dostawą instrumentów perkusyjnych oraz stołków fortepianowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z podziałem na zadania [...]

Znak sprawy: ZP-5/04/2016/272/W/TL

Wykonanie wielobranżowych usług projektowych dla przebudowy pomieszczeń studiów w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2 [...]

Znak sprawy: ZP - 2/02/2016/272/W/MSW

Zakup wraz z dostawą pianin cyfrowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

Znak sprawy: ZP-28/12/2015/272/W/MSW

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

Znak sprawy ZP-27/12/2015/272/W/TL

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie wyposażenia multimedialnego studiów S2-003-studio akustyki, znak sprawy ZP-27/12/2015/272/W/TL [...]

Znak sprawy: ZP-26/11/2015/272/W/MSW

Dostawa sprzętu komputerowego oraz aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania [...]

Znak sprawy: ZP-23/11/2015/272/W/MSW

Zakup używanego fortepianu koncertowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

Znak sprawy: ZP-22/11/2015/272/W/MSW

Zakup wraz z dostawą fortepianów i pianin cyfrowych na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

Znak sprawy ZP-12/09/2015/272/B/TL

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji starego budynku dydaktycznego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, zgodnie z [...]

Znak sprawy ZP-19/10/2015/272/W/TL

Wykonanie usług w zakresie opracowania audytu energetycznego dla budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ulicy Okólnik 2 w Warszawie – drugi przetarg [...]

Znak sprawy ZP-16/10/2015/272/W/TL

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do rejestracji i edycji nagrań do studia 003 [...]

Znak sprawy: ZP-17/09/2015/272/W/MSW

Wykonanie i dostawa kopii instrumentów muzycznych dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z podziałem na zadania [...]

Znak sprawy ZP-15/09/2015/272/W/TL

Wykonanie usług w zakresie opracowania audytu energetycznego dla budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ulicy Okólnik 2 w Warszawie [...]

metryczka