2017

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

2017

KOMUNIKAT nr 12/2017 w sprawie zwiększenia składu osobowego Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów

  Niniejszym komunikuję, iż na podstawie art. 177 ust. 1 w zw. z art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.) dokonuje się zmiany składu osobowego [...]

Komunikat nr 4/2017 w sprawie powołania stałej Senackiej Komisji ds Budżetu i Finansów

KOMUNIKAT NR 04/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów     Komunikuję niniejszym, że na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka [...]

metryczka