2018

2020 | 2019 | 2018 | 2017

2018

ZO-14/11/2018/272/W/PS

Usługi ochroniarskie obiektów uczelni w Warszawie [...]

ZO-15/12/2018/W/MSW

Sukcesywna dostawa środków czystości [...]

ZO-13/09/2018/272/W/PS

Kompleksowe wsparcie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w procesie realizacji projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, tj. „Modernizacja i nowa aranżacja trzech [...]

ZO-8/07/2018/W/PS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na kompleksowym wsparciu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (dalej również jako ,,Uniwersytet”) w procesie realizacji projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Programu [...]

Kompleksowe wsparcie UMFC w procesie realizacji projektu inwestycyjnego dofinansowanego z POIŚ 2014 – 2020, tj. „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku UMFC w Warszawie”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na kompleksowym wsparciu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (dalej również jako ,,Uniwersytet”) w procesie realizacji projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Programu [...]

ZO-11/07/2018/272/W/PS

Usługi szatniarskie: obsługa szatni w gmachu głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie [...]

ZO-12/08/2018/272/W/MSW

Adaptacja akustyczna pomieszczenia 148 w Domu Studenckim Dziekankaul. Krakowskie Przedmieście 58/60 [...]

ZO-10/06/2018/W/PS

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie usytuowanego na poddaszu w Dziekance apartamentu 148 do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami WRD, specjalności reżyseria dźwięku w filmie. Zakres prac to adaptacje akustyczne pomieszczeń [...]

ZO-7/06/2018/W/PS

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie usytuowanego na poddaszu w Dziekance apartamentu 148 do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami WRD, specjalności reżyseria dźwięku w filmie.Zakres prac to adaptacje akustyczne pomieszczeń [...]

ZO-6/06/2018/W/PS

Sprzątanie terenu wokół gmachu głównego UMFC oraz wokół Domu Studenckiego Dziekanka [...]

ZO-5/06/2018/272/W?mSW

Dostawa kontrafagotu Amati-Heritage model ABN 36-OK [...]

ZO-4/05/2018/272/W/MSW

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej. [...]

ZO-1/04/2018/W/MSW

Druk publikacji "Ignacy Jan Paderewski. Manuskrypty muzyczne" [...]

ZO-2/03/2018/W/PS

Wykonanie projektu przebudowy pomieszczenia Sali Senatu oraz korytarza budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie [...]

ZO-1/01/2018/272/W/MSW

Dostawa sprzętu komputerowego [...]

metryczka